BSV LIMBURGIA/KAMERLAND KIEST VOOR NIEUWE BESTUURSSAMENSTELLING

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van donderdag 28 november 2019 heeft het bestuur van BSV Limburgia/kamerland de nieuwe organisatie structuur gepresenteerd. Het bestuur heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan een plan waarbij er diverse commissies zijn opgericht welke vallen onder de bestuursleden. Hierdoor hebben bestuursleden een minder zware last op hun schouder en wordt het voor leden makkelijker om in te stappen omdat de taken minder groot zijn.

Afgelopen jaren had de vereniging één commissie gekoppeld aan één van de bestuursleden, namelijk de jeugdcommissie welke viel onder het bestuurslid jeugdzaken. Vanaf heden zijn hieraan de volgende commissies gekoppeld:
– Financiële commissie (waarvan de penningmeester de voorzitter is)
– Secretariaat commissie (waarvan de secretaris de voorzitter is)
– Normen en waarden commissie (waarvan bestuurslid normen en waarden de voorzitter is)
– Facilitaire commissie (waarvan bestuurslid facilitaire zaken de voorzitter is)
– Sponsor commissie (waarvan bestuurslid sponsoring de voorzitter is)

Verder zijn er in het bestuur een aantal leden verschoven naar een nieuwe functie. De leden hebben tijdens de ALV ingestemd met onderstaande samenstelling vanaf heden:
Voorzitter: Maikel Venhovens
Secretaris: Rob van den Oever
Penningmeester: Jan von Mauw
Vicevoorzitter: Tim Theunissen
2e secretaris: Frans Buikstra
Bestuurslid sponsoring: Hub Hofland
Bestuurslid algemene zaken: Joop Huijs
Bestuurslid normen en waarden: Huub Nauts
Bestuurslid facilitaire zaken: John Heiligers (nieuw en verkozen)
Bestuurslid jeugdzaken: VACATURE!! (tijdelijk ingevuld door Maikel Venhovens)

Het bestuur doet een dringende oproep aan de leden om zich te melden voor de vrijgekomen bestuursfuncties en/of commissie functies. Aangetoond is dat de organisatie meer leden nodig heeft om de vereniging op een juiste manier te managen en laten functioneren naar ieders wens. Daarom heeft het bestuur ervoor gekozen bovenstaande functies tijdelijk in te vullen tot en met april waarna een nieuwe ALV plaats zal vinden om nieuwe bestuurs/commissie- leden voor te stellen. Indien er niet voldoende aanmeldingen komen zal het bestuur overwegen hier consequenties aan te verbinden.

Naast de functies van bestuursleden en commissieleden doet de vereniging ook een dringende oproep aan leden/supporters welke in het weekend een wedstrijd zouden willen fluiten zich te melden. Iedere week worden er tientallen wedstrijden op ons complex gespeeld waarvoor de vereniging helaas vaker een flink scheidsrechters tekort heeft.

Onderstaand treft u een overzicht van de vacatures: Reageren over de invulling kan door contact op te nemen met één van de leden van het dagelijks bestuur (Maikel Venhovens, Jan von Mauw of Rob van den Oever) of de voorzitter van de betreffende commissie. De commissies zijn middels de knop ‘Organisatie’ ook zichtbaar op onze website. Hier kunt u ook direct zien welke leden er momenteel al in welke commissie zitten.

Hoofdbestuur:
 Vacature penningmeester
 Vacature bestuurslid jeugdzaken

Financiële commissie:
 Vacature commissie lid kantine
 Vacature commissie lid contributie

Secretariaat commissie:
 Vacature wedstrijdsecretaris senioren
 Vacature wedstrijdsecretaris jeugd
 Vacature ledenadministratie/sportlink
 Vacature tuchtzaken

Jeugd commissie:
 Vacature secretaris
 Vacature coördinator JO10/JO11

Facilitaire zaken commissie:
 Vacature 3 commissieleden

Sponsor commissie:
 Vacature 3 commissieleden

Normen en waarden commissie:
 Vacature 1 commissielid